POR: A fost modificat Ghidul specific aferent apelului de proiecte pentru prioritati de investitie 4.2

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis în data de 22.08.2019 ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului.

Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării Forașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Astfel, modificarea vizează:

  • Secțiunea 3.2 Eligibilitatea proiectului și a activităților, punctul 2, demararea lucrărilor înainte de semnarea contractului 
  • Secțiunea 4.1 Anexele obligatorii la depunerea cererii, punctul 7, paragraful Nota  Forma consolidată a anexei Ghidului specific este  publicată pe site-ul www.inforegio.ro

 

Sursa: Regio