POR: lanseaza apelul Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității

Ghidul specific – varianta finala- pentru APELURILE DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI ȘI POR/2019/9/9.1/1/ÎNTREPRINDERI. Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investiții 9.1, pentru PROIECTELE aferente Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman – POCU- 2014-2020.

 

Solicitanți eligibili:

 • Unitățile Administrativ Teritoriale Oraș/Municipiu/sectoarele municipiului București-ca  membre în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare;
 • Parteneriate între UAT Oraș/Municipiu/ sectoarele municipiului București - membru în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare și lider de parteneriat - și furnizori publici și privați de servicii sociale - acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime în domeniu de cel puțin un an, înainte de depunerea proiectului – pentru acele investiții în care se vor furniza servicii sociale (obligatoriu în cazul centrelor comunitare integrate - CCI medico-sociale);
 • Furnizorii publici și privati de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime de cel puțin un an, înainte de depunerea proiectului, cu competențe în furnizarea de servicii sociale, comunitare, desfășurare de activități recreativ-educative, culturale, agrement și sport.;
 •  Întreprinderi de economie socială de inserție, persoane juridice atestate conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială și Hotărârii Guvernului Nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială. Aceste entități pot depune proiecte în cadrul apelului dedicat, respectiv POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, în cadrul schemei de ajutor de minimis aprobata prin Ordinul MDRAP 2587/2019 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea intreprinderilor de economie sociala de insertie in cadrul POR 2014-2020.

 

Valoarea minimă și maximă eligibilă

 • Pentru apelurile POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și POR/2019/9/9.1/1/BI 
  • La nivel de proiect, valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30.000 euro.
 • Pentru apelul POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi (doar regiunile mai puțin dezvoltate)
  • La nivel de proiect, valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 20.000 euro.

La nivel de strategie, valoarea totală maximă a pachetului de proiecte de infrastructură (aferent fiecărei strategii de dezvoltare locală) va fi de:

 • 4.900.000 euro, în conformitate cu bugetul maxim FEDR și buget de stat, așa cum a fost aprobat prin SDL selectată pentru finanțare.

 

Perioada de depunere:

Data lansării cererii de proiecte: 22.10.2019;

 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 23.10.2019, ora 10.00;
 • Pentru APELURILE DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/BI:
  Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31.12.2021, ora 10.00.
 • Pentru APELUL DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi aferent schemei de minimis pentru întreprinderile de economie socială de inserție:
  Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 1.06.2020, ora 17.00.
  Termenul limită de contractare pentru schema de minimis din cadrul acestui ghid este de 31.12.2020.

 

Sursa: REGIO