POR a relansat apelul dedicat IMM-urilor, prioritatea de investiții 2.2.

Astăzi, 24 septembrie 2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a relansat apelul de proiecte  POR 2.2 – IMM / Relansare 2019 aferent Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

 

Scopul relansarii Pl 2.2 este utilizarea alocării financiare rămase disponibile,după primul apel de proiecte.

Proiectele pot fi depuse în perioada 24.12.2019 – 24.03.2020.

Sunt eligibile doar investițiile ce urmează a fi implementate în regiunile de dezvoltare Nord Est și Vest (regiunile în cazul cărora alocarea rămasă disponibilă permite organizarea unui nou apel de proiecte).

Principalele modificări și actualizări la ghidul specific față de primul apel de proiecte organizat în cadrul priorității de investiții 2.2 – IMM (lansat în decembrie 2016) vizează următoarele aspecte:

  • Clarificarea și detalierea unor aspecte suplimentare legate de ajutorul de stat regional
  • Completarea grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității, respectiv a grilei de evaluare tehnică și financiară cu detalii și clarificări 
  • Actualizarea unor referințe la anii fiscali relevanți pentru anumite criterii
  • Includerea precizării că bugetul alocat apelului nu va putea fi supracontractat
  • Solicitarea unei declarații de reconfirmare a încadrării în categoria IMM, la data semnării contractului de finanțare.
  • Actualizarea Formularului cererii de finanțare, conform modificărilor MySMIS
  • Actualizarea unor condiții precontractuale, respectiv eliminarea obligativității depunerii Avizului administratorului/ custodelui/ clasarea solicitării pentru intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată și a Avizului Natura 2000/ Clasarea notificării, după caz, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007.
  • Eliminarea din lista anexelor obligatorii a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.

Pot solicita finanțare societățile care se încadrează în categoria  întreprinderilor mijlocii din mediul rural, sau aI MM-urilor din mediul urban.

  • Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaţionalizare 
  • Investițiile eligibile pentru co-finanțare includ: Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online;

Finanțările nerambursabile acordate  au o valoare de maximum 1 milion euro și minimum 200.000 euro  .

 

Mai multe informații AICI.