POR: Se prelungeste apelul „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale “

A fost publicat la data de, 4 noiembrie 2019 Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice pentru aprobarea aprobarea Ghidului solicitantului.

Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Obiectiv Specific 1.2, „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România, Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management.

Principala modificare se referă la prelungirea perioadei de depunere a proiectelor până la data de 31.03.2020, ora 12.00

 

Sursa: REGIO