Programul Active and Assisted Living- AAL

Apelul AAL 2020 se adresează proiectelor de colaborare inovatoare, transnaţionale şi multidisciplinare care oferă soluţii din domeniul TIC cu aplicabilitate în orice zonă a domeniului AAL (soluţii pentru o viaţă activă sau asistată, pentru informaţii şi comunicare, pentru siguranţă şi securitate).
Îşi propune să ofere soluţii din domeniul TIC care să contribuie la:
 • susţinerea sau îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în vârstă de-a lungul procesului de îmbătrânire
 • îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi eficacităţii serviciilor oferite de îngrijitorii formali şi informali şi de sistemele de asistenţă socială
 • integrarea cu uşurinţă a acestor soluţii în mediul organizaţional al companiilor şi organizaţiilor din domeniul AAL.

OBIECTIVE:

 • crearea unor condiţii mai bune de viaţă pentru persoanele în vârstă şi consolidarea oportunităţilor în domeniul industrial în Europa, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)
 • crearea unei mase critice de cercetare, dezvoltare şi inovare la nivel european în domeniul AAL
 • asigurarea unui cadru coerent de cooperare la nivel european, compatibil diversităţii naţionale şi regionale 
 • sinergia cu alte programe şi iniţiative europene

SOLICITANȚI ELIGIBILI:

 • Companii (IMM-uri, întreprinderi mari)
 • organizaţii de cercetare (institute de cercetare, universităţi, etc.)
 • asociaţii de seniori sau care reprezintă interesele acestora
 • instituţii publice.

DOMENII ELIGIBILE:

Se finanteaza proiecte de colaborare inovatoare, transnaționale și multidisciplinare ce au in vedere produse/ servicii IT&C dedicate „active ageing” (imbatranirii active) si programelor de „assisted living” (trai asistat). Domeniile AAL includ soluții pentru Active Living, cum ar fi în muncă și formare, dezvoltare abilități, pentru informare și comunicare, soluții în domeniul sănătății și îngrijirii, al vieții și al construcțiilor, al mobilității și al transportului, siguranței și securității.

Buget:  250.000 euro

Termen limită: 22 mai 2020

Finanţator: Comisia Europeană, Statele membre in Programul AAL

 

Sursa: UEFISCDI