Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice, ediția 2018, lansat în dezbatere publică

În data de 20 august 2018 Ministerul Mediului a publicat spre dezbatere publică proiectul de Ordinul de Ministru pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu.

Scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională.

Prin program se finanţează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kWp.

Finanțarea se acordă în procent de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, valoarea maximă a unui proiect fiind de 20.000 lei. Aportul propriu de 10% și orice cheltuieli neeligibile care depăseșc suma de 20.000 lei vor fi suportate integral de către beneficiar.

Înscrierea solicitantului se face la unul dintre instalatorii validaţi care au încheiat contract de participare în vederea decontării cu Autoritatea, în limita fondurilor alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul.

Instalatorul validat care a perfectat contractul de participare în vederea decontării cu Autoritatea, efectuează înscrierea solicitantului, cu condiția depunerii de către acesta, a tuturor documentelor prevăzute în ghid.

  • Cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, având ca principale părți componente: panouri fotovoltaice; invertor; materiale conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicație; contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice și care permite colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ.
  • Cheltuieli cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor și instalațiilor electrice;
  • TVA aferentă cheltuielilor eligibile;

Programul se derulează multianual în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Administraţia Fondului Pentru Mediu.

Persoana de contact este dl. Adrian Ștefănescu, adresă de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Documentele în dezbatere publică pot fi vizualizate AICI.

Sursa: Administrația Fondului pentru Mediu.