AFCN lansează finanțări nerambursabile pentru Proiecte Culturale

Administraţia Fondului Cultural Naţional anunţă informaţiile referitoare la cadrul de desfășurare a sesiunii de finanţare I / 2020, destinată susţinerii de proiecte culturale, ce se va deschide pe 1 septembrie 2019, ora 10.00.

Bugetul total disponibil pentru această sesiune este de 20.000.000 lei, acoperă douăprezece arii de finanţare fiind repartizat astfel:

 • ARTE VIZUALE (pictură, sculptură, grafică, fotografie, videoart, instalaţie, ceramică, sticlă, metal, arte textile, tehnici mixte, experiment vizual și de animaţie, performance art, proiecte curatoriale ce au ca finalitate realizarea unei expoziţii și care pot viza inclusiv domeniile de arhitectură și design
 • ARTELE SPECTACOLULUI - TEATRU
 • ARTELE SPECTACOLULUI -MUZICĂ
 • ARTELE SPECTACOLULUI -DANS
 • ARTA DIGITALĂ ȘI NOILE MEDIA
 • PROIECTE CU CARATER REPETITIV / DE TIP FESTIVAL
 • INTERVENȚIE CULTURALĂ
 • REZIDENȚE DE CREAȚIE 
 • EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ
 • PROMOVAREA CULTURII SCRISE 
 • PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL
 • PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL
 • CONTESTAȚII

Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este diferită în funcţie de aria tematică, după cum urmează:

 • 85.000 lei - Arte Vizuale, Artele spectacolului (teatru, muzică, dans), Proiecte cu caracter repetitiv/de tip festival, Artă digitală și noile media;
 • 75.000 lei - Rezidenţe de creaţie;
 • 70.000 lei - Educaţie prin cultură, Patrimoniu Cultural Material, Patrimoniu Cultural Imaterial.
 • 60.000 lei - Intervenţie culturală, Promovarea culturii scrise.

Pentru fiecare arie tematică au fost definite trei priorităţi specifice, după cum urmează:

ARTE VIZUALE

 • Susţinerea producţiei și/sau a cercetării artistice; 
 • Promovarea artei în spaţii alternative;
 • Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale.

TEATRU 

 • Susţinerea producţiei; 
 • Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale;
 • Proiecte adresate publicului tânăr.

MUZICĂ 

 • Susţinerea producţiei muzicale de expresie clasică și/sau experimentală;
 • Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale. 
 • Proiecte adresate publicului tânăr.

DANS 

 • Susţinerea producţiei coregrafice;
 • Susţinerea mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale ;
 • Susţinerea promovării și difuzării proiectelor coregrafice.

ARTĂ DIGITALĂ ȘI NOILE MEDIA

 • Promovarea valorilor europene și a gândirii critice;
 • Susţinerea proiectelor de digitalizare și valorizare a arhivelor;
 • Dezvoltarea de abordări curatoriale și/sau de proiecte editoriale originale.

PROIECTE CU CARACTER REPETITIV/DE TIP FESTIVAL 

 • Dezvoltarea de audienţe noi;
 • Dezvoltarea de abordări inter/multidisciplinare;
 • Susţinerea dialogului și a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale.

INTERVENȚIE CULTURALĂ

 • Promovarea peisajului cultural prin abordări pluridisciplinare;
 • Proiecte adresate publicului din zonele defavorizate cultural;
 • Promovarea diversităţii și a toleranţei.

REZIDENȚE DE CREAȚIE

 • Susţinerea producţiei și / sau a cercertării artistice;
 • Susţinerea mobilităţii culturale;
 • Susţinerea schimbului cultural cu audienţele locale.

EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ 

 • Proiecte adresate publicului din zonele defavorizate cultural;
 • Promovarea diversităţii și a toleranţei; 
 • Promovarea valorilor europene și a gândirii critice;

PROMOVAREA CULTURII SCRISE

 • Promovarea lecturii și/sau facilitarea accesului la cultura scrisă în zone defavorizate cultural; 
 • Proiecte adresate publicului tânăr inclusiv prin implicare editorială;
 • Medierea dialogului cu creatorii și/sau susţinerea dialogului cu literatura mondială.

PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL

 • Identificarea de soluţii inovatoare de promovare a patrimoniului în context local și/sau european;
 • Susţinerea educaţiei pentru protejare a patrimoniului ;
 • Dezvoltarea de audienţe noi.

PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL

 • Valorificarea patrimoniului cultural imaterial prin abordări interdisciplinare în context local și/sau internaţional;
 • Dezvoltarea de audienţe noi ;
 • Susţinerea dialogului intercultural.

Pentru a fi eligibile proiectele culturale propuse trebuie să asigure o co-finanţare de minimum 10% din bugetul proiectului. Un proiect cultural poate fi înscris la o singură arie. Un operator cultural nu poate înscrie în concurs mai mult de 3 (trei) proiecte culturale pe sesiune.

Perioada de înscriere a proiectelor culturale este 01 – 30.09. 2019, termenul limită este 30 septembrie 2019, ora 17:00.

 

Sursa: Administraţia Fondului Cultural Naţional