Se pot depune proiectele privind infrastructura de cercetare pentru instituții publice de cercetare-dezvoltare/universități

În data de 21.08.2018 s-a deschis în platforma electronică MySMIS apelul de tip competitiv pentru depunerea proiectelor de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități, aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de Cercetare-Dezvoltare.

Prin acest apel se vor finanța proiectele de infrastructuri publice înscrise în ROADMAP - ul național al infrastructurilor de cercetare. Prin acest tip de proiect se urmăreşte:

  • creșterea capacității de cercetare a instituțiilor publice de cercetare, prin sprijinirea participării la infrastructurile de cercetare de interes european din Roadmap-ul aprobat de Forumul de Strategie Europeană privind Infrastructurile de Cercetare (European Strategy Forum on Research Infrastructures - ESFRI)
  • crearea sau modernizarea unor infrastructuri de interes național sau regional, astfel cum au fost selectate în Roadmap-ul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017-2027, aprobat prin Ordinul ministrului cercetării și inovării nr. 624/03.10.2017.

Pot fi finanţate numai institutele de cercetare de drept public sau instituțiile de învăţământ superior de stat ale căror proiecte de infrastructură în domeniul cercetării sunt incluse în Roadmap-ul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017-2027, în următoarele sectoare:

• Domeniile de specializare inteligentă:

  • Bioeconomia
  • Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate
  • Energie, mediu şi schimbări climatice
  • Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate

• Sănătate, domeniu prioritar de interes naţional.

În cadrul apelului de proiecte se va sprijini crearea și dotarea de noi laboratoare fixe sau mobile, centre de cercetare noi sau modernizarea celor deja existente.

Sursa: Program Operaţional Competitivitate 2014-2020.