Au fost publicate propunerile oficiale de granturi pentru IMM: domeniile eligibile și grila de punctaj la proiecte

Ministerul Fondurilor Europene a publicat ieri, 9 iulie, în consultare publică, un Proiect de Ordonanță de Urgență privind deschiderea a 3 scheme de finanțare pentru microîntreprinderi, firme mici și mijlocii (IMM) și PFA și acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19 pentru IMM-urile a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

Prin acest act normativ se dorește crearea unor forme de sprijin sau instrumente din fonduri externe nerambursabile pentru:

 • asigurarea capitalului de lucru necesar IMM-urilor;
 • asigurarea unui microgrant pentru capital de lucru destinat microîntreprinderilor fără salariați, precum și PFA/CMI prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;
 • realizarea de investiții necesare pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea capacităților de producție existente, realizarea unor capacități de producții noi, achiziționarea de echipamente, utilaje și instalații, precum și pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea clădirilor existente sau achiziționarea unor clădiri destinate activităților de producție noi, inclusiv pentru achiziționarea de terenuri necesare realizării investițiilor în limita a 10% din valoarea proiectelor care fac obiectul cererilor de finanțare.

Microgranturi 

Valoarea lor va fi de 2.000 euro (echivalentul în lei) și se acordă o singură dată următoarelor tipuri de beneficiari:

 • IMM-uri care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă încheiat conform legii;
 • Persoane fizice autorizate care desfășoară activități în domeniul artelor spectacolului, denumiți generic „artiști”. Termenul de „artist” include autorii, creatorii, performerii și interpreții care lucrează în domeniile: literatură (scriitori, traducători); arte performative și dramatice (inclusiv teatru de păpuși, circ și mime); dans; muzică (compozitori, muzicieni, cântăreți, coruri, aranjori, dirijori etc.); arte vizuale (pictură, sculptură, artă grafică, fotografie, multimedia); mass-media audiovizuale (cinema, televiziune, radio, multimedia interactive), cu activitate independentă;
 • Persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență;
 • Persoane fizice autorizate din domeniul activităților culturale și creative

Numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat este de maxim 50.000.

Bugetul total disponbil va fi de 100 de milioane de euro, din care 85% de la UE și restul de la bugetul de stat.

Granturi de capital de lucru

Aceste granturi vor avea valoare variabilă, ca procent din cifra de afaceri pe anul 2019 a firmelor beneficiare (IMM-uri a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă, în condițiile specifice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență).

Se vor acorda IMM-urilor din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele (HORECA), servicii din domeniul transporturilor, agențiile de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 .

Acestea se vor acorda beneficiarilor prin raportare la situațiile financiare depuse pentru exercițiul financiar 2019, după cum urmează:

 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, evaluată în euro la cursul de schimb prevăzut în Ghidul Solicitantului cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro 
 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, evaluată în euro la cursul de schimb prevăzut în Ghidul Solicitantului cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Numărul estimat de beneficiari este de maxim 65.000.

Printre condițiile de acordare se menține în draftul oficial criteriul ca firma solicitantă aă aibă certificat de situație de urgență (CSU). Aceste certificateau putut fi solicitate de la Ministerul Economiei până pe 15 iunie 2020.

Sunt însă și firme care deși au fost puternic afectate de pandemie și de restricțiile de funcționare au păstrat angajații, au funcționat „pe avarii” și nu și-au scos certificat CSU. În astfel de situații sunt și firme din HoReCa, ce au funcționat pe partea de livrări la domiciliu. Acestea vor fi acum eliminate de la acest ajutor de la stat, deși au fost afectate, dar nu au apelat la ajutorul statului până acum.

Granturi pentru investiții

Granturile pentru investiții vor fi acordate pe bază de proiect depus de firma beneficiară și aprobat de Ministerul Economiei și AIPPIMM.

Au ca sursă de finanțare fondurile externe nerambursabile, cofinanțări din bugetul de stat, precum și cofinanțări proprii ale beneficiarilor în cadrul POC 2014-2020, destinate IMM-urilor care vor implementa investiții necesare pentru extinderea capacităților de producție existente, reabilitarea/modernizarea capacităților de producție existente, precum și pentru crearea unor capacități noi de producție și finanțează categorii de cheltuieli specifice pentru realizarea investițiilor propuse prin cererile de finanțare depuse.

Granturile pentru investiții se vor acorda pe proiect și beneficiar și au o valoare echivalent în lei la data efectuării plății cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse la finanțare.

Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ:

 • Industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
 • Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 • Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
 • Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
 • Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
 • Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
 • Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
 • Servicii de îngrijire și întreținere corporală;
 • Servicii de reparații și întreținere;
 • Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 • Confecții textile/pielărie;
 • Confecții metalice/lemn/mobilier;
 • Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
 • Servicii de educație: creșe și grădinițe;
 • Construcții, achiziții de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, echipamente, dotări independente pentru organizarea de evenimente;
 • Tehnologia informației și inteligență artificială;
 • Nanotehnologii și tehnologii de vârf, materiale avansate, tehnologii avansate de producție;
 • Echipamente, utilaje, tehnologii destinate producției în alte domenii de activitate decât cele menționate anterior.

Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investițiilor sunt în valoare de 550.000.000 euro din care 415.870.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020, 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.749.500 euro contribuția proprie, stat din care 15% sunt destinate pentru regiunea București – Ilfov iar 85% pentru restul de 7 regiuni prin utilizarea formulei de alocare din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Firma beneficiară va trebui să vină și ea cu un aport propriu la cheltuielile eligibile de cel puțin 15%. Acest aport minim crește la 30% pentru firmele din București și județul Ilfov.

Conform grilei de punctaj propuse, vor avea câștig de cauză firmele care vor veni cu aport propriu mare la investiție, precum și cele care au avut profit mare în anul 2019 sau care solicită bani puțini acum.

Astfel, în grila propusă, se punctează un raport cât mic între suma solicitată ca ajutor și profitul pe 2019 al firmei.

Criteriile de selecție la finanțare aferente proiectelor de investiții se regăsesc în cadrul Anexei 4.

Descarcă Proiectul de OUG

Proiectul de OUG este în consultare publică pentru o perioadă de 10 zile calendaristice de la publicarea acestuia (n.r. 9 iulie).

 

 

Sursa: START-UP CAFE