RO-CULTURA: Lansează apelul pentru inițiative bilaterale – runda 1/2020

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de Operator al Programului RO-CULTURA, anunță lansarea apelului pentru inițiative bilaterale din Fondul pentru relații bilaterale finanțat prin Granturile SEE 2014 - 2021.

 

Scopul inițiativei bilaterale este de a dezvolta parteneriate între entitățile din România și cele din Statele Donatoare cu scopul elaborării unor proiecte viitoare referitoare la îmbunătățirea accesului la cultură ce pot fi depuse spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului și Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă aferente Programului.

Buget:

Pentru o inițiativă bilaterală finanțată în cadrul acestui apel, sumele forfetare se acordă pentru maxim 2 persoane/solicitant. Suma acordată pentru fiecare persoană este de:

 • maxim 1.260 euro pentru deplasări din România în Norvegia;
 • maxim 1.635 euro pentru deplasări din România în Islanda;
 • maxim 1.025 euro pentru deplasări din România în Liechtenstein;
 • maxim 1.280 euro pentru deplasări din Norvegia, Islanda, Liechtenstein în România.

Alocarea financiară aferentă prezentului apel pentru inițiative bilaterale este de 50.000 de euro.

Entitățile/ persoanele beneficiare de alocare financiară în cadrul apelurilor bilaterale 1/ 2018 și 1/ 2019 nu sunt eligibile.

Activități eligibile:

Prezentul apel de inițiative bilaterale urmărește să acorde sprijin în vederea identificării de parteneri de proiect pentru pregătirea și dezvoltarea unei propuneri de proiect în parteneriat cu entități din Statele Donatoare, prin următoarele activități eligibile:

 • Activități realizate în vederea dezvoltării de parteneriate între entitățile din România și cele din Statele Donatoare, prin intermediul întâlnirilor de lucru, schimbului de cunoștințe/experiență, în scopul elaborării unor proiecte viitoare referitoare la îmbunătățirea accesului la cultură ce pot fi depuse spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului și Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă aferente Programului ;
 • Activități pentru identificarea de parteneri în scopul dezvoltării în parteneriat de proiecte referitoare la îmbunătățirea accesului la cultură ce pot fi depuse spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului și Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă prin participarea la conferințe, seminarii, ateliere de lucru ce vizează patrimoniul cultural.

Activitățile pot fi implementate doar în România, Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Solicitanți eligibili:

Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare sunt eligibile în cadrul prezentului apel de inițiative bilaterale.
Pentru a fi eligibili în cadrul acestui apel, solicitanții și partenerii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie înregistrați ca persoane juridice în România sau în unul dintre Statele Donatoare;
 • să poată desfășura activități în domeniul vizat de inițiativa bilaterală;
 • se încadrează în una din următoarele categorii:
  • entități publice sau private, comerciale sau necomerciale sau organizații non-guvernamentale înființate ca persoane juridice în unul dintre Statele Donatoare;
  • entități publice sau private, comerciale sau necomerciale sau organizații non-guvernamentale înființate ca persoane juridice în România.

Termen limită:

Data de lansare: 20 februarie 2020
Termenul limită de depunere a propunerilor de inițiative bilaterale: 30 aprilie 2020.

Sursa: RO-CULTURA