S-a deschis sesiunea de înscrieri la ajutoarele de stat de câte 50.000-200.000 de euro pentru IMM-uri, prin Măsura 3 a schemei de sprijin

Astăzi, 3 decembrie , la ora 10.00, s-a deschis sesiunea de înscrieri la ajutoarele de stat de câte 50.000-200.000 de euro pentru IMM-uri, prin Măsura 3 a schemei de sprijin pentru recuperarea din criza coronavirus COVID-19.

Sesiunea s-a deschis la ora 10.00. Perioada de depunere: 3 decembrie 2020, ora 10.00 - 29 ianuarie 2021, ora 20.00, pe site-ul oficial  granturi.imm.gov.ro.  

 

Proiectele vor primi finanțare în funcție de punctele acumulate pe grila de punctaj oficială. La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de:

 1. procentul cofinanțării,
 2. valoarea cifrei de afaceri și
 3. ordinea înscrierii aplicației.

Prin Măsura 3 a schemei de ajutoare de stat de redresare din criza COVID-19, IMM-urile din România, în anumite condiții, vor putea obține fonduri nerambursabile de câte 50.000-200.000 de euro din fonduri europene și de la bugetul de stat. Bugetul total al Măsurii 3 este de 550 de milioane de euro, cu tot cu cofinanțarea beneficiarilor.

Firma beneficiară trebuie să asigure cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea eligibilă a proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru implementarea în regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru locația implementării în regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea eligibilă a proiectului solicitat la finanțare.

Aplicanții pot solicita credite pentru cofinanțare și credite-punte pentru implementarea proiectelor, de la banca parteneră pentru care optează în cadrul programului de finanțare.

Procedura de implementare a Măsurii 3 a fost aprobată prin Ordinul ministrului Economiei 3396 /2020 și publicată în Monitorul Oficial nr. 1163 bis, de miercuri, 2 decembrie 2020, Partea I.

Condiții la granturile de investiții

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) eligibile trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care:

 • au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea înregistrării electronice a formularului de înscriere-plan de investiții prevăzut în Anexa 1 la prezenta procedură;
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte înregistrării electronice a formularului de înscriere-plan de investiții prevăzut în Anexa 1 la prezenta procedură;
 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării grantului pentru investiții;
 • realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul formularului de înscriere-plan de investiții (anexa 1) în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;
 • dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea eligibilă a proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru implementarea în regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru locația implementării în regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea eligibilă a proiectului solicitat la finanțare. Obligativitatea asigurării procentelor minime de cofinanțare se calculează pentru locația implementării proiectelor de investiții și nu pentru sediul social. Pentru cazurile în care activitatea se desfășoară este la terți, locația implementării va fi la sediul social sau la unul din punctele de lucru. (pentru punctaj minim la categoria aport propriu)
 • se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat (minim o ofertă de preț pentru fiecare element de cost).
 • nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
 • nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană.

Cheltuieli eligibile

Beneficiarii de granturi pentru investiții pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli, în mare:

 • cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
 • cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
 • cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității

Cheltuielile eligibile de consultanță la proiect, în limita a maximum 10.000 lei, includ:

 • plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare /a planului de investiții;
 • plata serviciilor de consultanţă în domeniul  managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect).

Grila de punctaj cu indicatorul RIR

Anexa 4. CRITERIILE DE SELECȚIE LA FINANȚARE ALE PROIECTELOR DE INVESTIȚII AFERENTE MĂSURII 3

 a) Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR) - 25 puncte

 Indicatori economico-financiari:
◦ RIR: <5% - 25 puncte
◦ RIR:>=5,00% și <7,5% - 15 puncte
◦ RIR:>=7,50% - 10 puncte

 b1) Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții – maxim 35 puncte
• Peste 35% - 35 puncte
• >=25% și <35% - 30 puncte
• >=20% și <25% - 20 puncte
• >15% și <20% - 10 puncte

b2) Pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov, criteriile privind cofinanțarea proiectelor de investiții – maxim 35 puncte se calculează după cum urmează:
• Peste 45% - 35 puncte
• >=40% și <45% - 30 puncte
• >=35% și <40% - 20 puncte
• >30% și <35% - 10 puncte

c) Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare – 30 puncte

• <=3 – 30 puncte
• >3 și <=4 – 15 puncte
• >4 - 5 puncte
In cazul în care aplicantul nu a înregistrat profit operațional în anul fiscal anterior, va fi punctat cu 0 puncte.

d) Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS – 10 puncte

◦ Sold negativ – 10 puncte
◦ Sold pozitiv – 0 puncte

*Pe baza datelor de la INS cu privire la valoarea exporturilor si importurilor se va calcula pentru fiecare cod CAEN eligibil balanța comercială, soldul fiind pozitiv sau negativ.

Conform Ministerului Economiei, formularul electronic de înscriere la Măsura 3- Granturi pentru investiții va fi activ pentru întreaga perioada - 3 decembrie 2020, ora 10.00 - 29 ianuarie 2021, ora 20.00.

 

Subscribe Here


Primeşte HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Acest website poate fi utilizat numai in conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare.

Cautare