MRP deschide a doua sesiune de finanțare pentru anul 2019

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni anunță începerea celei de-a doua sesiuni de finanțare pentru anul 2019, în perioada 28 august – 13 septembrie.

 

Ministerul, sprijină activitatea românilor de pretutindeni prin acordarea de finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi a tratamentului egal.

Finanţările nerambursabile se acordă pe baza evaluării programelor, proiectelor sau acţiunilor de către o comisie de evaluare şi se realizează efectiv prin acorduri de finanțare (contracte) încheiate cu solicitanţii ce au întrunit condiţiile cumulative prevăzute în ghid.

Aplicantul eligibil pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile este dacă:

  • ești reprezentantul unei asociaţii, fundaţii, unităţi de cult, al unei categorii de organizaţii neguvernamentale ale românilor de pretutindeni sau al unei organizaţii internaţionale;
  • ești persoană fizică autorizată sau juridică de drept public sau privat din România sau din străinătate și care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.

Proiectul trebuie să îndeplinească condițiile :

  • proiectul are legătură cu activitățile/acțiunile prevăzute în statutul sau obiectul de activitate al beneficiarului; 
  • implementarea proiectului nu generează un conflict de interese, așa cum este el definit în ”Documentarul aferent acordării de finanțări nerambursabile” (Documentarul);
  • proiectul nu urmăreşte obţinerea de profit, cu excepțiile prevăzute în Legea nr. 321/2006 privind regimul finanțărilor nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare

Liniile prioritare pentru această sesiune de finanțare sunt: Educație – „Nicolae Iorga” și Mass-media – „Mihai Eminescu”.

 

Sursa: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni