Producătorii viticoli pot primi sprijin prin Programul Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2019-2023

Sprijinul financiar pentru restructurarea/ reconversia plantațiilor viticole în perioada 2019-2023 se adresează producătorilor viticoli, persoane fizice sau juridice care dețin și/ sau exploatează suprafețe de viță-de-vie și este finanțat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Obiectivul programului este acordarea unui sprijin în favoarea restructurării şi a reconversiei plantaţiilor- una din măsurile de administrare a potenţialului productiv viticol care a fost luată de Comisia Europeană, atât pentru a întări echilibrul pieţei vitivinicole, cât şi în vederea unei mai bune adaptări a ofertei la cerere pentru anumite tipuri de produse vitivinicole.

Beneficiari eligibili sunt producătorii viticoli, persoane fizice sau juridice care dețin și/sau exploatează suprafețe de viță-de-vie.

Activități eligibile sunt:

  • reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire, realizată prin plantare pe același amplasament ori pe alt amplasament echivalent ca suprafață, cu soiurile de viță-de-vie pentru struguri de vin 
  • replantarea ca urmare a defrișării obligatorii a plantațiilor viticole, din motive sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu anexa nr. 6 din OMADR nr. 1508 / 2018 cu modificările şi completările ulterioare;
  • reamplasarea parcelelor viticole;
  • modernizare

Acordarea sprijinului financiar pentru programele de restructurare/reconversie trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

  • suprafața minimă să fie de 0,50 ha;
  • suprafața minimă a parcelei viticole care poate beneficia de sprijin la restructurare/reconversie să fie de 0,10 ha;
  • suprafața minimă a parcelei viticole rezultată după restructurare/reconversie să fie de 0,10 ha;
  • la realizarea programelor de restructurare/reconversie este interzisă utilizarea de materiale recuperate, precum spalieri, tutori sau sârmă.
  • soiurile de struguri pentru vin folosite la plantare să fie în conformitate cu anexa nr. 2 din OMADR nr. 1508 / 2018 cu modificările şi completările ulterioare;
  • materialul săditor folosit să fie din categoria biologică admisă de legislația în vigoare pentru înființări de plantații viticole;

Sprijinul financiar pentru programele de restructurare/reconversie se acordă pentru fiecare măsură eligibilă şi nu poate depăși 75% din valoarea costurilor restructurării.

Termen limtă de depunere pentru finalizarea programelor de reconversie/restructurare aferente Programului Național de Sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 este 31 iulie 2023. 

 

Sursa: MADR