Kaufland a lansat Programul „START ONG”

Programul „START ONG” este un instrument de finanțare comunitară lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow. În cadrul programului în luna aprilie vor fi finanțate proiecte care susțin România și cetățenii acesteia, în această situație de urgență, în care se află, din cauza pandemiei – Covid-19.

Scopul principal al programului este acela de a încuraja organizațiile non-guvernamentale, grupuri informale/de inițiativă și instituțiile să dezvolte și să implementeze proiecte de responsabilitate socială, care să ducă la ajutorarea comunităților din care acestea fac parte.    

SOLICITANȚI ELIGIBILI:

În cadrul programului pot aplica: 

 • ONG-uri/fundații
 • instituții publice* (unități de învățământ preuniversitar publice – grădinițe, școli și licee/colegii, centre de copii/bătrâni și cantine sociale publice) care au personalitate juridică proprie și grupuri informale/de inițiativă

Tipuri de proiecte aparținând domeniului educație, social și sănătate:

Proiecte aparținând domeniului social: proiecte care au ca scop prevenirea sau combaterea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială etc., oferirea de suport pentru persoanele care dezvoltă o stare de anxietate din cauza situației, achiziții de mâncare, bunuri pentru persoanele aflate în carantină sau în monitorizare la domiciliu, spitale, centre, persoane din grupuri defavorizate așa cum sunt stabilite prin regulament, dezvoltarea de platforme sau cursuri online ale specialiștilor/trainerilor/etc. sau site-uri pentru a le oferi, oamenilor/comunităților, suport în toate nevoile pe care aceștia le au în această perioadă. servicii oferite pentru comunități care să prevină și să ofere suport acestora în perioada de stare de urgență și pe problematica virusului etc.

Proiecte aparținând domeniului educație:

Proiecte de educație non-formală, având ca beneficiari atât elevi cât și cadre didactice, proiecte de responsabilizare a cetățenilor cu privire la viața în comunitatea în care trăiesc prin diverse activități de felul promovarea drepturilor omului, proiecte de prevenire a abandonului școlar, cursuri online susținute de traineri, de cadre didactice pe diferite platforme gratuite de tipul Facebook, Youtube, dezvoltarea de platforme sau lectii facilitarea accesului la educație în mediul rural;

Proiecte aparținând domeniului sănătate:

Proiecte de informare și conștientizare, proiecte de prevenire a diferitelor afecțiuni medicale, proiecte de susținerea cadrelor medicale etc.

Beneficiari apel aprilie 2020: copii, bătrâni, persoane din grupuri defavorizate, persoane în carantină/monitorizare la domiciliu, persoane din grupuri defavorizate, publicul larg care este forțat de natura serviciului de a presta munca în condiții de expunere, cadre medicale, cadre didactice etc. Prin beneficiari aparținând unui grup defavorizat se înțelege: șomerii, persoanele fără venituri sau cu venituri mici; copilul în situație de risc ridicat (sărăcie, vulnerabilitate la procesele de dezagregare socială, delincvență juvenilă) sau aflați în sistemul de stat de protecție a copilului; tinerii de peste 18 ani care nu mai sunt cuprinși în sistemul de ocrotire a copiilor fără familie; familiile monoparentale, familiile cu mai mult de doi copii; persoanele cu handicap, persoane care suferă de boli incurabile, de boli cronice sau afectate de boli profesionale; persoanele de etnie romă aflate în situații de risc ridicat; persoanele afectate de violență în familie; vârstnicii săraci sau fără sprijin familial; persoanele fără adapost; persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice; victime ale traficului de ființe umane; imigranții, refugiații, azilanții; persoane infectate sau bolnave de HIV/SIDA; persoanele eliberate din detenție

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

Numărul maxim admis de proiecte înscrise pe platformă pentru Pragul 1: 15;
Numărul maxim admis de proiecte înscrise pe platformă pentru Pragul 2: 30;
Numărul maxim admis de proiecte înscrise pe platformă pentru Pragul 3: 10;

Au prioritate:

 • proiectele ce se adresează persoanelor din grupuri defavorizate, cadrelor medicale;
 • proiecte ce se adresează publicul larg care este forțat de natura serviciului de a presta munca în condiții de expunere, cadre medicale;
 • proiectele ce se adresează publicului larg: platforme, site-uri, canale de comunicare etc.;
 • acțiunile care se adresează centrelor/ instituțiilor în care se regăsesc mai multe persoane care prezintă simptome ale virusului sau sunt deja confirmați; 

În luna aprilie algoritmul de evaluare este următorul:

 • evaluarea se va efectua pe fiecare prag în parte;
 • se vor evalua toate cele 55 de proiecte corespunzătoare celor 3 praguri;
 • criteriile de evaluare sunt:
  1. Impact (20%)
  2. Relevanță (30%)
  3. Eficacitate și eficiență (30%)
  4. Număr de beneficiari (20%)

ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR:

 • Solicitantul va ține cont de următoarele reguli privind costurile, atât în întocmirea, cât și în cheltuirea bugetului:
 • să fie necesare pentru derularea proiectului și să respecte principiile unui management financiar sănătos, în mod special în privința eficienței economice și a raportului cost-beneficii;
 • să fie corelate cu activitățile proiectului și să fie prevăzute în bugetul total estimat al proiectului;
 • să fie desfășurate în perioada de implementare a proiectului;
 • să fie identificabile și verificabile, să fie susținute de documentele justificative originale, conform reglementărilor naționale în vigoare și să fie înregistrate în contabilitatea solicitantului;
 • să reflecte costurile reale și să poată fi ușor identificate ca atare și să fie calculate proporțional cu activitatea susținută în cadrul proiectului;
 • să respecte prevederile specifice ale legislației în vigoare cu privire la respectivul cost;
 • să fie detaliate in bugetul completat și atașat la aplicația proiectulu

BUGET:

Bugetul total al programului este de 66.000 euro.
În cadrul programului vor exista trei praguri de finanțare, după cum urmează:

 • Pragul nr.1: proiecte în valoare maximă de 1 000 euro
  Valoarea bugetului total pentru acest prag este : 6000 euro.
  Nr. minim proiecte corespunzător acestui prag : 6.
 • Pragul nr.2: proiecte cu o valoare cuprinsă între 1 000 și 2 500 euro
  Valoarea bugetului total pentru acest prag este : 45 000 euro.
  Nr. minim proiecte corespunzător acestui prag : 18.
 • Pragul nr.3: proiecte cu o valoare cuprinsă între 2 500 și 5 000 euro
  Valoarea bugetului total pentru acest prag este : 15 000 euro.
  Nr. minim proiecte corespunzător acestui prag : 3.

Pentru toate cele 3 Praguri bugetul va cuprinde exclusiv costurile ce urmează a fi acoperite din finanțarea obținută în cadrul programului.

Instituțiile publice (unități de învățământ preuniversitar, centre de copii/bătrâni, cantine sociale publice etc.) pot aplica în cadrul programului pentru primul și al doilea pilon.

Grupurile informale/de inițiativă pot aplica în cadrul programului la primul pilon.

Fiecărui aplicant, al cărui proiect a fost evaluat, dar respins în baza criteriilor de evaluare, i se va trimite o informare cu privire la motivele care au dus la respingerea aplicației sale.

Termen: 25 martie 2020 până în 31 martie 2020

 

Sursa: START ONG