POR 2014-2020 - Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic

Acesată axă prioritară are setat  ca obiectiv principal consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării.

Prin stimularea promovării Parcurilor Stiințifice și Tehnologice este dezvoltată baza de cunoaştere, sunt oferite oportunităţi de perfecţionare a personalului calificat, sunt create efecte majore asupra cererii şi ofertei fiind stimulată dezvoltarea tehnologică a întreprinderilor.

Necesitatea înființării de noi astfel de infrastructuri de inovare şi transfer tehnologic, precum și dezvoltarea celor existente, astfel încât să poată funcționa optim ca un intermediar între cererea de inovare pe baza nevoilor identificate în piaţă şi oferta diversificată a rezultatelor cercetării este unul dintre obiectivele sprijinite prin axa prioritară 1.

Suma alocată - 206,51 mil euro

Documentele programului