Programul Operațional Competitivitate (POC)

Programul Operațional Competitivitate (POC) este programul ce susține investițiile în proiectele ce au rolul de a crește competitivitatea economică, în special din domeniul Cercetării, Dezvoltării și Inovării (CDI), Tehnologiei Informațiilor și a Comunicațiilor (TIC) și a serviciilor slab dezvoltate, intervenind astfel în economie și societate antrenând creșterea și sustenabilitatea acestora.

Investițiile dedicate consolidării cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării ale Programului Operațional Competitivitate sunt orientate către implicarea sectorului privat în activități de cercetare, dezvoltare și inovare și stimularea parteneriatelor între sistemul public de cercetare și actorii privați.

Principalele domenii de finanțare sunt bioeconomie, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate, energie, mediu și schimbări climatice, eco-nano-tehnologii și materiale avansate, acestea sunt finanțate prin 2 axe prioritare.

Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltarii afacerilor

Aceasta are ca scop:

  • Promovarea investițiilor în cercetare Inovare, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general.

  • Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de cercetare și inovare și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, prin conectarea acestora cu structuri existente sau emergente de clusterizare care urmăresc inovarea și dezvoltarea economică, într‐un mod care răspunde nevoilor de dezvoltare în care sunt interesate comunitățile în care acestea se dezvoltă.

Alocarea financiară pentru această axă prioritară este:

  • 716.309.236,00 Europentru regiunile mai puțin dezvoltate - 43.884.366 Euro rezervă de performanță)

  • 177.551.724,00 Euro pentru Regiunea București-Ilfov (regiune mai dezvoltată) - 14.322.208 Euro rezerva de performanță.

Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă

  • Extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea rețelelor de mare viteză, precum și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digitală; incluziune digitală, cultură online și e‐sănătate;

  • Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC;

  • Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning;

Alocarea financiară pentru această axă prioritară este:

  • 555.101.935,00 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate (34.008.072 Euro rezervă de performanță)

  • 75.097.813,00 Euro pentru Regiunea București-Ilfov (regiune mai dezvoltată) - 4.552.434 Euro rezerva de performanță