Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) finanțează activități din infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică pentru a susține creșterea durabilă prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon, măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.

Programul este împărțit în 8 axe de finanțare pentru o mai bună monitorizare a rezolvării problemelor specifice.

Axa Prioritară 1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului

Această axă prioritară are următoarele obiective tematice:

 • Creşterea mobilităţii prin dezvoltarea transportului rutier pe reţeaua rutieră TEN-T centrală;

 • Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T centrală;

 • Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală;

 • Creşterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov.

Suma alocată - 3.404.255.320,00 Euro

Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient

Această axă prioritară are următoarele obiective tematice:

 • Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T globală;

 • Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T;

 • Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor;

 • Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi;

 • Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului;

 • Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnaţională;

 • Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar;

Suma alocată - 1.602.734.954,00 Euro

Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

Această axă prioritară are următoarele obiective tematice:

 • Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România;

 • Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei;

Suma alocată - 2.892.443.785,00 Euro

Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric

Această axă prioritară are următoarele obiective tematice:

 • Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate;

 • Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la nivel naţional prin dezvoltarea instrumentelor de monitorizare;

 • Reducerea suprafeţelor poluate istoric.

Suma alocată - 325.531.915,00 Euro

Axa Prioritară 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

 • Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră;

 • Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție.

Suma alocată - 478.723.404,00 Euro

Axa Prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

 • Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal);

 • Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali;

 • Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor;

 • Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă.

Suma alocată - 197.329.787,00 Euro

Axa Prioritară 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate

 • Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate;

 • Creşterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti.

Suma alocată - 249.478.723,00 Euro

Axa Prioritară 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale

 • Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile;

 • Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.

Suma alocată - 68.026.596.00 Euro