Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM)

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) este unul dintre programele finanțate prin fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI) care își propun să creeze noi locuri de muncă și sprijină redresarea economică a Uniunii Europene.

POAM sprijină tranziția către pescuitul durabil, diversificarea economiilor zonelor de coastă și îmbunătățirea calității vieții din regiunile de coastă prin creșterea producției în acvacultură și procesare, creșterea profitabilității operatorilor, conservarea biodiversității și protecția mediului, menținerea și crearea de locuri de muncă, în special în zonele pescărești.

În vederea atingerii obiectivelor propuse în cadrul programului au fost definite următoarele priorități de investiții:

P.I. 1. - Promovarea pescuitului sustenabil din punct de vedere al mediului, eficient din punct de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere.

Această prioritate de învestiții are următoarele obiective:

 • Reducerea impactului pescuitului asupra mediului, inclusiv evitarea şi reducerea, în măsura posibilităţilor, a capturilor nedorite;

 • Creşterea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică şi îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru;

 • Furnizarea de sprijin privind consolidarea dezvoltării tehnologice şi inovării, inclusiv a creşterii eficienţei energetice, şi a transferului de cunoștințe.

P.I.2. Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere.

Obiective Specifice:

 • Sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării şi a transferului de cunoştinţe;

 • Sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru, în special ale IMM-urilor;

 • Protejarea şi refacerea biodiversităţii acvatice şi îmbunătăţirea ecosistemelor legate de acvacultură şi promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor;

 • Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat al protecţiei mediului înconjurător şi promovarea sănătăţii animalelor, precum şi a siguranţei şi sănătăţii publice;

P.I.3. Stimularea punerii în aplicare a PCP

Obiective Specifice:

 • Îmbunătăţirea şi furnizarea de cunoştinţe ştiinţifice şi îmbunătăţirea colectării şi gestionării datelor;

 • Asigurarea sprijinului pentru monitorizare, control şi aplicare, consolidarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice, fără creşterea sarcinilor administrative.

P.I.4. O ocupare a forței de muncă și o coeziune teritorială sporite

Obiective Specific:

 • Promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de locuri de muncă şi furnizarea de sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor costiere şi interioare, dependente de pescuit şi acvacultură, inclusiv diversificarea

P.I.5. Stimularea comercializării şi prelucrării

Obiective Specifice:

 • Îmbunătăţirea organizaţiilor de piaţă pentru produselor de pescuit şi acvacultură;

 • Încurajarea investiţiilor în sectoarele de marketing şi procesare.

P.I.6. Încurajarea punerii în aplicare a PMI

Obiective Specifice:

 • Dezvoltarea şi implementarea Politicii Maritime Integrate

POPAM beneficiază de o alocare financiară totală de 168 421 371 Euro.