Consultanță și achiziții publice

Consultanță în management

Indiferent de stadiul ideii Dumneavoastră, suntem aici să vă ajutăm să o dezvoltați și implementați, colaborând cu experți din multiple domenii socio-economice.

Asta ne face să fim prezenți pentru nevoile specifice, să vă ajutăm și să identificăm împreună cele mai bune soluții la problemele identificate.

Experiența echipei noastre acoperă atât domeniul identificării surselor de finanțare, a elaborării, implementării și monitorizării proiectelor din surse nerambursabile, cât și rezolvarea problemelor de antreprenoriat, antreprenoriat social, promovare și imagine care să vă ajute în activitatea de zi cu zi și planificarea activității pentru viitor. Asigurăm servicii privind elaborarea, depunerea și implementarea proiectelor de finanțare nerambursabilă pentru autorități publice, societăți economice și organizații non-guvernamentale.

Serviciile oferite de către Best Team Project și partenerii noștri cu privire la consultanță în management sunt:

 • Consultanță în elaborare, depunere și implementare de proiecte din fonduri nerambursabile
 • Consultanță în elaborare, depunere și implementare de proiecte finanțate direct cu instituțiile internaționale
 • Consultanță în elaborare, depunere și implementare de proiecte transfrontaliere
 • Consultanță în elaborarea de proiecte de cercetare științifică, inclusiv programele Orizont 2020, PNCDI III
 • Consultanță în elaborarea de proiecte tehnice, studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, documentații de execuție, bugete și devize
 • Elaborare analize cost-beneficiu, cost-eficiență
 • Consultanță în marketing
 • Elaborare planuri de afaceri și strategii de dezvoltare a organizației
 • Asistență pentru semnarea contractelor de finanțare
 • Consultanță în implementarea proiectelor, desfășurarea și monitorizarea achizițiilor și întocmirea cererilor de plată, raportare și monitorizarea lucrărilor și serviciilor
 • Servicii de promovare și imagine (dezvoltare website, hosting, campanii social media și SEO, campanii sms, campanii newsletter, comunicate de presă, dezvoltare materiale audio-video de promovare, campanii outdoor și indoor)
 • Servicii de informare și promovare specifice proiectelor de finanțare – integrarea elementelor din manualele/ ghidurile de identitate vizuală, obținere aprobare pachet de promovare de la finanțator, asigurarea tuturor elementelor obligatorii conform reglementărilor naționale și europene cu privire la identitatea vizuală în cadrul proiectelor de finanțare nerambursabilă și ale elementelor din cadrul proiectelor
 • Consultanță pentru înregistrare marcă OSIM
 • Consultanță în acreditarea structurilor de economie socială și obținerea mărcii sociale
 • Consultanță în înființare SRL/ONG
 • Consultanță în GDPR
 • Întocmire documentații tehnico–economice conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

  Documente elaborate, în funcție de stadiul lucrării: nota conceptuală; tema de proiectare; studiul de prefezabilitate; studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții; proiect pentru autorizarea/ desființarea executării lucrărilor; proiectul tehnic de execuție. Documentația cuprinde și analiza cost-beneficiu/ analiza cost-eficiență.
 • Actualizare documentații tehnico-economice elaborate în baza Hotărârii nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții .

Consultanță în achiziții publice

Activitatea este de o importanță majoră pentru activitățile de implementare proiecte, dar și în cazul activității curente ale instituțiilor și entităților publice. Echipa noastră colaborează cu experți din domenii diverse, aducând la masă competențele necesare pentru întocmirea și derularea oricăror tipuri de documentații de achiziții publice, indiferent de sursa de finanțare și condițiile impuse de acestea.

În vederea achizițiilor publice Best Team Project oferă consultanță pentru:

 • Elaborarea Strategiei Anuale ale Achizițiilor Publice
 • Gestionarea conturilor de pe platforma Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP/SICAP) aferente achizițiilor;
 • Obținerea avizelor necesare achiziției;
 • Întocmirea documentației de achiziție precum:
 • Fișa de Date a Achiziției (FDA);
 • Caiet de sarcini;
 • Document Unic de Achiziție European (DUAE);
 • Formulare.
Subscribe Here


Primeşte HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Acest website poate fi utilizat numai in conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare.

Cautare