Evaluare proiecte, programe și politici

Evaluare de proiecte publice sau private:

Evaluarea proiectului se concentrează pe un singur proiect definit printr-un set legat de activităţi pe o anumită perioadă de timp. 

  • Analiza conținutului unui proiect: scop, obiective, activități, grupuri țintă, rezultate, buget, indicatori, monitorizare
  • Evaluarea proceselor de planificare, organizare, coordonare a elementelor componente
  • Determinarea conformității administrative, tehnice și financiare a cererii de finanțare cu condițiile impuse de finanțator, încadrarea în bugetul admis și timpul alocat
  • Verificarea cerințelor de management integrat al proiectului: obiectivele operaționale ale proiectului, specificațiile proiectului, conformitatea cu reglementările în vigoare
  • Analiza încadrării în baremele axelor prioritare și direcțiilor majore de intervenție
  • Analiza previzionării gestionării tuturor resurselor alocate fiecărei activități din proiect
  • Evaluarea identificării și a evidențierii posibilelor riscuri, verificarea eficacității măsurilor propuse în vederea gestionării acestora
  • Determinarea calității proiectului, corespondența cerințelor de calitate cu strategiile previzionate pentru realizarea acestora, monitorizarea și raportarea
  • Analiza rezultatelor și indicatorilor proiectului, conformitatea și strategiile de realizare a acestora.

Evaluare de programe și politici publice

Evaluarea reprezintă “analiză independentă a unei intervenții, în funcții de rezultatele, impactul şi nevoile pe care respectiva intervenție intenționează să le satisfacă” (Comisia Europeană).

Evaluarea este acel proces care permite analizarea, în mod independent, a beneficiilor unui program/ politică publică prin raportarea la anumite criterii, precum: impactul programelor finanțate, eficiența și eficacitatea lor, relevanța continuă pentru nevoile beneficiarilor, astfel cum au fost acestea identificate în etapa de programare.

Activitatea de evaluare este strâns legată cu procesul de monitorizare, întrucât datele obținute din acest proces reprezintă una din sursele de informații folosite în evaluare. La nivelul Uniunii Europene s-au conturat 5 criterii folosite în cadrul oricărui exercițiu de evaluare - criteriile “DAC”: relevanța, eficiența, eficacitatea, impactul și sustenabilitatea.

Scopul realizării evaluării programului/politicii publice este acela de a furniza o analiză generală cuprinzătoare și de a stabili concluziile privind rezultatele atinse prin intermediul politicii/ programului, precum și recomandările privind acțiunile ulterioare necesare în domeniul relevant.

Evaluarea este corelată în mod logic cu elaborarea agendei pentru următorul ciclu de politici publice sau etapă a programelor de finanțare. Evaluarea deschide calea ajustării, nu opune ci conciliază cunoașterea, acțiunea, judecata de valoare și procesul de schimbare.

Ofertele de evaluare pentru programe și politici se vor face în conformitate cu caietele de sarcini ale achizitorului în cazul contractanților autorități publice (respectând cerințele naționale și europene/ internaționale în domeniu) sau obiectul contractului în cazul entităților private.

Subscribe Here


Primeşte HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Acest website poate fi utilizat numai in conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare.

Cautare