Formare profesională și consultanță GDPR

Formare profesională

Oferim posibilitatea clienților noștri de a beneficia de cea bună calitate a formării prin utilizarea metodelor moderne de formare precum și prin conținuturi informaționale de ultimă oră.

Vă oferim consultanță strategică, care urmărește îmbunătățirea pe termen lung a activităților din cadrul companiei dumneavoastră, în special prin îmbunătățirea elementului „uman” al organizației prin: specializări dedicate gestionării finanțărilor nerambursabile, cursuri de achiziții publice atât ca ofertant cât și ca achizitor, cursuri de comunicare, activități pentru măsurarea și gestionarea performanței, testări psihologice, strategii de resurse umane și de marketing, dezvoltarea talentelor, coaching pentru management, optimizarea costurilor și a vânzărilor, alinierea tehnologiilor cu procesul de business.

 • Cursuri de achiziții publice pentru organizații private;
 • Cursuri de achiziții publice pentru autorități și entități publice;
 • Cursuri de achiziții publice – proiecte din fonduri nerambursabile PNDR;
 • Cursuri de achiziții publice – proiecte din fonduri ESIF;
 • Cursuri de management de proiect;
 • Cursuri de management de proiect din fonduri nerambursabile;
 • Cursuri expert accesare fonduri europene;
 • Cursuri de evaluarea proiectelor;
 • Cursuri de comunicare;
 • Cursuri de optimizare financiară;
 • Cursuri de economie socială;
 • Noutăți fiscale 2018;
 • Competente IT (nivel: începător, mediu și avansat);
 • Comunicare și persuasiune în afaceri;
 • Comunicarea în cadrul organizației;
 • Cum să ne înțelegem cu banca;
 • Managementul Conflictului;
 • Tehnici moderne de vânzări;
 • Îndreptar economic pentru managerul de succes. De la teorie la practică.
 • Dezvoltare personală și branding personal.
 • Programare Neurolingvistică;
 • Decizie și previziune în afaceri;
 • Consiliere și mediere;
 • Aspecte practice privind prevenirea incapacității de plată a companiilor, restructurarea afacerii, insolvența și falimentul;
 • Management operațional;
 • Marketing și studii de piață;
 • Tranzacții în comunicare;
 • Lifestyle coaching;
 • Turism și dezvoltare regională.

Consultanță privind implementarea General Data Protection Regulation (GDPR)

Conformitate 

 • Conștientizarea drepturilor persoanei fizice privind protecția prelucrării datelor personale
 • Audit – identificarea prelucrării de date/ inventarul datelor
 • Separarea fluxurilor funcționale/administrative
 • Identificarea politicilor/ procedurilor interne și reevaluarea, determinarea responsabilităților de către împuterniciți/ destinatari sau alți operatori.
 • Determinarea/ stabilirea bazei legale pentru fiecare prelucrare și catalogare
 • Consimțământul persoanei fizice privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Prelucrarea datelor privind persoanele minore
 • Evaluarea riscurilor de securitate/ politica de răspuns la incidentele de securitate
 • Drepturile persoanei vizate
 • Evaluarea impactului (DPIA)
 • Transferul de date cu caracter personal către state terțe.

Masuri tehnice și organizatorice 

 • Pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal
 • Capacitatea de a restabili datele cu caracter personal și accesul la acestea în caz de incident
 • Testarea și evaluarea periodică a măsurilor implementate
 • Capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea și rezistența sistemelor de prelucrare.

Data Protection Officer (DPO) 

 • Persoana ce îndeplinește condițiile de numire conform Regulamentului 679/2016
 • Informarea și consilierea operatorului, a persoanei împuternicite, precum și a angajaților
 • Monitorizarea respectării prevederilor legale
 • Furnizarea de consiliere – evaluarea de impact.

Etapele procesului de consultanță 

 • Analiza organizației client
 • Identificarea nevoilor specifice clientului
 • Elaborarea metodologiei specifice
 • Instruirea personalului din organizație
 • Implementare, suport și actualizare GDPR.
Subscribe Here


Primeşte HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Acest website poate fi utilizat numai in conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare.

Cautare